Perolehan Perkhidmatan Sewaan Perkakasan dan Perisian Bagi Sistem Emel Pejabat Perdana Menteri Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

Jenis   :  Tender
Kod JPM   :  JPM/BKP/T/02/2019
Kod ePerolehan   :  QT190000000036652
Tajuk  :  Perolehan Perkhidmatan Sewaan Perkakasan dan Perisian Bagi Sistem Emel Pejabat Perdana Menteri Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun
Kod Bidang  :  210102, 210103,210106, 210107 dan 210109
Tarikh Mula Iklan  :   13-Mar-2019 12:00
Tarikh Taklimat  :  19-Mar-2019 10:00
Tarikh Tutup  :  09-Apr-2019 12:00
Nama Syarikat Dianugerah  :  Civet Technologies Sdn. Bhd
Nilai Harga Tawaran  :  RM 572250.00
Status Perolehan  :  SELESAI
Notis Iklan

Similar Posts:

Share:
Scroll to top
Telegram Pejabat Perdana Menteri

Info

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing.