PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KOMPREHENSIF DAN PENGGANTIAN KOMPONEN PUSAT DATA DI PEJABAT PERDANA MENTERI UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Jenis   :  Tender
Kod JPM   :  JPM/BP/T/2/2024
Kod ePerolehan   :  QT240000000001277
Tajuk  :  Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif Dan Penggantian Komponen Pusat Data Di Pejabat Perdana Menteri Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun
Kod Bidang  :  210102, 210103, 210105
Tarikh Mula Iklan  :   31-Jan-2024 12:00
Tarikh Taklimat  :  06-Feb-2024 10:00
Tarikh Tutup  :  27-Feb-2024 12:00
Nama Syarikat Dianugerah  : 
Nilai Harga Tawaran  : 
Status Perolehan  :  AKTIF

Similar Posts:

Share:
Scroll to top
Telegram Pejabat Perdana Menteri

Info

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing.