Pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi & Rakyat Malaysia (PERMAI)

Kesejahteraan Rakyat, Kelangsungan Perniagaan dan Ketahanan Ekonomi.

Kerajaan telah membuktikan bahawa tidak akan berkompromi di dalam memastikan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. YAB Perdana Menteri telah mengumumkan pakej bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia (PERMAI) yang bernilai RM 15 bilion ringgit pada 18 Januari 2021.

Pakej bantuan PERMAI menambah baik inisiatif sedia ada yang masih berterusan dan juga mempercepatkan pelaksanaan inisiatif yang berkaitan. Sebanyak 22 inisiatif akan dilaksanakan di bawah PERMAI yang berteraskan kepada tiga matlamat utama iaitu : Memerangi Wabak COVID-19, Memelihara Kebajikan Rakyat dan Menyokong Kelangsungan Perniagaan.

Inisiatif

Inisiatif di bawah setiap matlamat adalah seperti di bawah.

Share: