Soalan Lazim

Pejabat Perdana Menteri adalah pejabat rasmi bagi YAB Perdana Menteri Malaysia. Pejabat ini merupakan salah satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri.
Misi utama pejabat ini adalah untuk memastikan persekitaran yang kondusif bagi Perdana Menteri menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan berkesan.
Alamat dan nombor perhubungan ialah:

Pejabat Perdana Menteri Malaysia
Blok Utama, Bangunan Perdana Putra
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya
Tel : 03-8888 8000
Fax: 03-8888 3444
Menulis surat secara rasmi dengan menyatakan tarikh, masa dan bilangan peserta yang turut serta di dalam lawatan tersebut dengan mengfaksimilikan ke nombor berikut 03-8888 3444 atau menghantar surat tersebut untuk perhatian:

Ketua Setiausaha Sulit Kepada YAB Perdana Menteri
Pejabat Perdana Menteri Malaysia
Blok Utama, Bangunan Perdana Putra
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya
U/P:Pengurus Unit Pentadbiran
Semua pelawat yang melawat ke Pejabat Perdana Menteri hendaklah berpakaian sopan dan bersesuaian.
Surat tersebut boleh dikemukakan kepada:
Ketua Setiausaha Sulit Kepada YAB Perdana Menteri
Pejabat Perdana Menteri Malaysia
Blok Utama, Bangunan Perdana Putra
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Anda juga boleh menggunakan borang atas talian SISPAA PPM seperti berikut: https://pmo.spab.gov.my
Dapatkan temujanji dengan menghubungi nombor berikut 03-8888 8000 untuk disambungkan ke Pejabat Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri atau menulis surat secara rasmi kepada :-

YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim
Perdana Menteri Malaysia
Pejabat Perdana Menteri Malaysia
Blok Utama, Bangunan Perdana Putra
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Share: