Maklumat Perhubungan

Pejabat Perdana Menteri Malaysia
Blok Utama, Bangunan Perdana Putra
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502, Putrajaya
MALAYSIA

Tel : 603-8888 8000
Fax : 603-8888 3444 

info

Notis Penting : Etika Berpakaian
PELAWAT HENDAKLAH BERPAKAIAN SOPAN DAN BERSESUAIAN

Peraturan Khusus Kemasukan Pelawat ke Pejabat Perdana Menteri Bagi Membendung Penularan Wabak COVID-19

Share: