Arkib Dasar Kerajaan

Dasar / PoliciesTahun / Year
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT#
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY AND ICT#
RURAL DEVELOPMENT#
TOURISM#
AGRICULTURE#
KAJIAN SEMULA DASAR AUTOMOTIF NASIONAL2009
DASAR AUTOMOTIF NASIONAL2006
DASAR PERBANDARAN NEGARA2006
PELAN INTEGRITI NASIONAL2004
DASAR SOSIAL NEGARA2003
DASAR GALAKAN MEMBACA2002
DASAR KEPELBAGAIAN BIOLOGI KEBANGSAAN1998
THIRD NATIONAL AGRICULTURAL POLICY1998
DASAR WARGA TUA KEBANGSAAN1995
THE NATIONAL TELECOMMUNICATION POLICY1994
DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN)1991
PERSPEKTIF WAWASAN 20201991
DASAR URBANISASI NEGARA1990
DASAR KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGARA1990
DASAR WANITA NEGARA1989
DASAR SAINS dan TEKNOLOGI NEGARA1986
PELAN INDUK PERINDUSTRIAN1986
DASAR PERTAHANAN NEGARA1986
DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN1985
ANTARTIKA1984
DASAR PERINDUSTRIAN BERAT DI MALAYSIA1984
HALACARA BARU DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG dan LUAR BANDAR1984
BERSIH, CEKAP dan AMANAH1983
DASAR PEMBAHARUAN dan PENINGKATAN PRODUKTIVITI dan KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM1983
DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA1983
PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA1983
PENSWASTAAN1983
PERSYARIKATAN MALAYSIA1983
SOGOSHOSHA MALAYSIA1983
DASAR KEPENDUDUKAN MALAYSIA KE ARAH 70 JUTA PENDUDUK1982
DASAR PANDANG KE TIMUR1982
DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN AWAM1982
RANCANGAN KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA1979
DASAR TENAGA NEGARA  DAN  DASAR PETROLEUM NEGARA1975
DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN1971
KONSEP KAWASAN AMAN, BEBAS & BERKECUALI (ZOPFAN) DI ASIA TENGGARA1971
DASAR EKONOMI BARU1970
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN1957
DASAR LUAR NEGARA1957
Share: