Majlis Menghadap KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dan KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan.

Share:
Scroll to top
Telegram Pejabat Perdana Menteri