Teks Ucapan Sempena Majlis Makan Malam Ulang Tahun Ke-50 Lembaga Jurutera Malaysia

TEKS UCAPAN
YAB DATO ’SRI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB
PERDANA MENTERI

SEMPENA

MAJLIS MAKAN MALAM ULANG TAHUN KE-50
LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA
ENGINEERING THE FUTURE

20 OGOS 2022 | SABTU | 8.30 MALAM
HOTEL ROYALE CHULAN, KUALA LUMPUR


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera dan Salam Keluarga Malaysia.

1. Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia serta keizinan-Nya, kita dapat bersama-sama pada Majlis Makan Malam Ulang Tahun ke-50 Lembaga Jurutera Malaysia (LJM).

2. Terima kasih kerana mengundang saya menghadiri majlis meraikan sambutan 50 tahun penubuhan LJM bertemakan “Engineering the Future” yang memperlihatkan sejarah pencapaian profesion kejuruteraan negara kita.

3. Penganjuran makan malam ini juga sebagai menghargai sumbangan besar fraterniti kejuruteraan yang menjadi tulang belakang pembangunan negara selama ini.

Keluarga Malaysia yang saya kasihi,

4. Profesion jurutera telah memberikan sumbangan signifikan kepada negara yang kini menikmati kemajuan besar bukan sahaja dalam bidang ekonomi tetapi juga teknologi kejuruteraan.

5. Kepakaran jurutera-jurutera tempatan membolehkan sektor infrastruktur, pembuatan, telekomunikasi, petroleum dan jana kuasa dapat dibangunkan sehingga mampu menarik pelaburan langsung asing (FDI) ke negara ini.

6. Peranan yang dimainkan bukan hanya membantu memacu ekonomi negara tetapi juga meningkatkan kualiti hidup Keluarga Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain, dengan LJM bertindak sebagai pengawal selia profesion berkenan.

7. Justeru, Malaysia sejak dua dekad lalu telah dikenali dunia dengan pembinaan struktur dan mercu tanda ikonik seperti Jambatan Pulau Pinang, Menara Berkembar Petronas, SMART Tunnel, Menara PNB118 dan sebagainya, memperlihatkan kecemerlangan para jurutera kita.

Keluarga Malaysia yang saya kasihi,

8. Ketika Malaysia bergerak ke arah matlamat untuk mencapai status negara maju berpendapatan tinggi, kita juga perlu mengekalkan momentum yang positif dalam ekosistem pembangunan negara.

9. Sehubungan itu, ketika melancarkan Minggu TVET pada 20 Jun lalu, saya menyeru penggerak industri untuk menjadi rakan strategik dalam usaha mempromosikan TVET kepada Keluarga Malaysia.

10. Saya difahamkan Lembaga Jurutera Malaysia turut mempunyai Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan yang memberikan akreditasi kepada program kejuruteraan TVET di institusi pengajian tinggi di Malaysia.

11. Memandangkan akreditasi ini diiktiraf di peringkat antarabangsa melalui penglibatan LJM dalam Sydney Accord dan Dublin Accord oleh International Engineering Alliance (IEA), ia adalah satu perkembangan yang amat positif kepada kemajuan TVET negara.

12. Kerajaan juga telah melancarkan Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia pada tahun 2021 dan Dasar Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) Negara supaya Malaysia terus kekal berdaya saing di peringkat global.

13. Saya difahamkan LJM juga telah membentuk satu pasukan khas untuk merangka dan melaksana strategi meningkatkan keupayaan pendigitalan firma perunding kejuruteraan.

14. Salah satu pencapaiannya termasuk memperkenalkan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (Certificate of Completion and Compliance atau CCC Online) secara dalam talian pada bulan November lalu. Syabas saya ucapkan!

Keluarga Malaysia yang saya kasihi,

15. Sambutan Ulang Tahun ke-50 LJM dengan slogan “Komited kepada Kecemerlangan Kejuruteraan”, sudah pasti memperlihatkan kematangan bukan hanya LJM tetapi juga bidang kejuruteraan tersebut.

16. Bidang kejuruteraan menuntut prinsip kecekapan, penelitian dan kebolehan menyelesaikan masalah yang kompleks, sekali gus menjadi asas utama kepada kejayaan pemimpinnya.

17. Harvard Business Review pernah melaporkan, 34 daripada 100 Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) berprestasi tinggi mempunyai latar belakang di bidang kejuruteraan. Ini termasuklah syarikat-syarikat gergasi dan terkemuka seperti Microsoft, General Motor dan Amazon.

Keluarga Malaysia yang saya kasihi,

18. Saya menyarankan usaha lebih agresif dan serius dilakukan bagi melantik lebih ramai jurutera mengisi jawatan-jawatan strategik dan pembuat dasar di perkhidmatan awam.

19. Malah, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (GLC) juga disarankan melantik kalangan jurutera mengisi jawatan pengurusan atasan syarikat seperti ahli Lembaga Pengarah dan juga Ketua Eksekutif.

20. Kerajaan juga memandang serius isu gaji permulaan jurutera yang rendah kerana ia mampu menjejaskan golongan muda menceburi profesion berkenaan.

21. Perkara ini boleh menjejaskan pembangunan dan ekonomi negara kerana nisbah seorang jurutera berbanding penduduk di Malaysia, adalah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara Jepun dan Jerman.

22. Saya setuju, gaji dan imbuhan dalam skim Kejuruteraan Perkhidmatan Awam perlu dikaji semula dengan mengambil kira faktor-faktor seperti kepakaran kejuruteraan, kos sara hidup dan sebagainya.

Keluarga Malaysia yang saya kasihi,

23. Dalam usaha memartabatkan profesion ini, jurutera Malaysia perlu lebih agresif untuk berinovasi dan menghasilkan produk dan teknologi yang mempunyai nilai pasaran yang tinggi.

24. Kerajaan sentiasa menggalakkan usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) agar Malaysia bukan lagi menjadi sekadar pengguna teknologi tetapi sebaliknya pencipta dan pengeluar teknologi. Inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita harapkan.

25. Saya dimaklumkan LJM kini dalam usaha meminda Akta Pendaftaran Jurutera 1967 dan pindaannya diharap dapat disegerakan supaya mampu berperanan sebagai badan kawal selia profesion kejuruteraan yang berkesan dan profesional demi memelihara kepentingan dan keselamatan orang awam.

26. Akhir kata, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada LJM sempena ulang tahun ke-50 penubuhan. Saya percaya bahawa profesion kejuruteraan akan kekal menjadi tunjang pembangunan negara untuk 50 tahun akan datang.

27. Dengan kata-kata dan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmannirrahim, menyempurnakan Majlis Makan Malam Ulang Tahun Ke-50 Lembaga Jurutera Malaysia Engineering The Future.

Sekian,

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Similar Posts:

Share:
Scroll to top
Telegram Pejabat Perdana Menteri

Info

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing.