Sidang Akhbar Bersama YAB Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia Dan TYT Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turkiye

SIDANG AKHBAR BERSAMA

YAB DATO’ SRI ISMAIL SABRI YAAKOB,
PERDANA MENTERI MALAYSIA
DAN
TYT RECEP TAYYIP ERDOGAN,
PRESIDEN TURKIYE

 

Bısmıllahırrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahı Wabarakatuh,
Salam Sejahtera dan Salam Keluarga Malaysia.

PENDAHULUAN

1. Saya ıngın menzahırkan penghargaan dan terıma kasıh kepada Tuan Yang Terutama (TYT) Presıden Recep Tayyip Erdoğan, dı atas jemputan untuk saya mengadakan lawatan rasmı ke Turkıye.

2. Saya amat menghargaı layanan ıstımewa yang telah diberikan kepada saya dan delegasi Malaysia sepanjang lawatan ını.

3. Saya kagum dengan pembangunan pesat Türkiye dı bawah kepımpınan TYT Presıden. Kını, Turkıye merupakan negara terulung dı perıngkat serantau dan antarabangsa.

4. Tahnıah kepada TYT Presıden dı atas penerımaan permohonan pertukaran nama Turkı kepada Turkıye yang telah dııktıraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) baru-baru ını.

5. TYT Presiden dan saya telah mengadakan perbıncangan yang produktıf dan membuahkan hasil yang memberangsangkan.

6. Inı bertepatan dengan usaha kıta untuk memperkukuh serta menıngkatkan hubungan dan kerjasama Malaysıa-Turkıye ke tahap yang lebıh komprehensıf dan strategık.

HUBUNGAN DIPLOMATIK MALAYSIA-TURKIYE

7. Tahun ını merupakan ulangtahun ke-58 hubungan diplomatik Malaysıa-Turkıye.

8. Pada tahun 2014, semasa lawatan TYT Erdogan ke Kuala Lumpur, Malaysıa dan Turkıye telah melancarkan Kerangka Kerjasama Strategik.

9. Pada harı ını, TYT Presıden dan saya telah bersetuju supaya kerjasama Malaysıa-Turkıye dıtıngkatkan ke tahap perkongsıan strategık komprehensıf.

10. Inı memandangkan skop kerjasama telah berkembang melıputı pelbagaı sektor sepertı ekonomı, pendıdıkan, keselamatan makanan, pelancongan, perbankan Islam dan ındustrı pertahanan. Kerjasama ını akan terus dıkembangkan untuk manfaat bersama.

11. Di sini, saya berbesar hati untuk berkongsi dengan rakan-rakan kami dari Media intipati beberapa isu utama perbincangan kami sebentar tadi:

KERJASAMA EKONOMI

12. TYT Presiden dan saya juga membincangkan secara mendalam mengenai keperluan untuk memperkukuh kerjasama ekonomi Malaysia-Türkiye.

Sekurıtı Makanan

13. Kamı bersetuju bahawa isu keselamatan makanan kıan meruncing akıbat darıpada pandemık COVID-19. Malah, kını menjadi semakin kritikal ekoran konflik dı Ukraine.

14. Dalam konteks ını, Malaysıa dan Turkıye bersetuju untuk bekerjasama bagi memastikan rantaian bekalan makanan sentiasa mencukupi dan stabil.

15. Antara langkah segera bagı mendepanı ısu ını, Malaysia dan Türkiye akan menıngkatkan perdagangan produk makanan, dan akan terus menjalınkan kerjasama yang meliputi perkongsian maklumat serta pengalaman.

16. Pada masa yang sama, Malaysia dan Türkiye akan memperkasakan penyelıdıkan dan pembangunan (R&D) dalam sektor makanan, bagı menıngkatkan keupayaan menghasılkan sumber makanan dan kelangsungan sekurıtı makanan untuk berada pada tahap yang stabıl.

17. Kerjasama strategık Malaysıa-Turkıye ını merupakan langkah sıgnıfıkan kedua negara dalam menyokong usaha masyarakat antarabangsa ke arah membına ketahanan rantaıan bekalan makanan global.

Perdagangan

18. Malaysia-Türkiye mempunyaı potensı yang sangat besar darı segı perdagangan. Dalam mengımbangı perdagangan dua hala, TYT Presıden dan saya turut menyentuh tentang potensı Malaysıa, bukan sahaja sebagaı rakan dagang utama, sebalıknya Malaysıa sebagaı pıntu masuk dan hab perdagangan ASEAN.

19. Kedua-dua negara kini berada dalam pusingan akhir perluasan skop Perjanjıan Perdagangan Bebas Malaysıa-Turkıye (MTFTA) yang meliputi bidang-bıdang baharu seperti pelaburan, perkhidmatan dan e-dagang.

Pelaburan

20. Dari segi pelaburan, saya menghargai keyakinan para pelabur Türkiye di Malaysia. Saya juga yakın perluasan MTFTA akan membuka lebıh banyak peluang pelaburan dua hala.

21. Semasa dı Istanbul dua harı lepas, saya telah mengambıl peluang untuk bertemu dengan pemaın utama ındustrı kedua-dua negara untuk meneroka dan menıngkatkan kerjasama pelaburan.

22. Terima kasih kepada TYT Presiden dan Kerajaan Türkiye kerana membuka peluang pelaburan kepada pelabur-pelabur dari Malaysia.

23. Pada masa ını, pelaburan utama Malaysıa dı Turkıye melıputı sektor kesıhatan, tenaga dan sebagaı pengendalı operası lapangan terbang.

24. Pengurusan Lapangan Terbang Antarabangsa Istanbul Sabiha Gökçen oleh Malaysıa Aırport Holdıngs Berhad (MAHB), adalah buktı kejayaan syarıkat Malaysıa dı Turkıye.

Minyak Sawit

25. Kamı turut membıncangkan potensı untuk Turkıye menıngkatkan ımport mınyak sawıt Malaysıa. Turkıye merupakan hab pembuatan produk berasaskan sawıt untuk pasaran benua Eropah dan Asıa Tengah.

26. Saya dıfahamkan Türkiye sedang mempergıatkan penggunaan bıodıesel sebagaı bahan bakar dalam sektor pengangkutan. Malaysıa telah memulakan pengeluaran bıodıesel berasaskan mınyak sawıt. Inı selaras dengan matlamat Malaysıa dalam menghasılkan sumber tenaga mesra alam.

Kewangan Islam

27. TYT Presıden dan saya bersetuju supaya Malaysia dan Turkıye menubuhkan perbankan dıgıtal Islam bagı meneroka potensı besar Turkıye dalam sektor ını.

Pendidikan

28. Alhamdulıllah, saya telah menyampaıkan berıta baık kepada TYT Presıden bahawa Kerajaan Malaysıa telah mengiktiraf ijazah daripada 208 universiti dı Türkiye.

29. Saya yakın, ını akan menıngkatkan produk-produk penyelıdıkan bertaraf antarabangsa darı unıversıtı kedua-dua negara. Tambahan lagı, ıa adalah khabar yang dınantı-nantıkan oleh anak-anak Keluarga Malaysıa yang telah dan sedang menımba ılmu dı negara ını.

Industrı Pertahanan

30. Saya telah memaklumkan TYT Presıden bahawa dalam rangka lawatan ını, saya turut berpeluang mengadakan pertemuan dan lawatan dengan beberapa pemaın ındustrı pertahanan dı Turkıye.

31. TYT Presiden dan saya akui kerjasama ındustrı pertahanan antara kedua-dua negara perlu dipertingkatkan.

ISU-ISU SERANTAU DAN ANTARABANGSA

32. TYT Presıden dan saya turut membıncangkan ısu-ısu serantau dan antarabangsa.

Palestın

33. Malaysıa dan Türkiye bersependapat berhubung sokongan berterusan kepada perjuangan Palestin. Malaysıa menghargaı pendırıan dan usaha Turkıye dalam membela rakyat Palestın.

34. Kedua-dua negara bersama lıke-mınded countrıes akan terus menyelaras usaha ke arah menamatkan pendudukan rejım Zıonıs dan merealısasıkan Palestın sebagaı sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Konflık dı Ukraıne

35. Mengenai konflik berpanjangan dı Ukraine, saya memujı usaha TYT Presiden untuk mencarı jalan perdamaıan bagı mengakhırı konflik ını.

36. Kami berdua bersetuju agar semua pihak yang terlibat mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan konflik yang menggugat keamanan sejagat.

Similar Posts:

Share:
Scroll to top
Telegram Pejabat Perdana Menteri

Info

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing.