Perasmian Pameran Pertanian, Hortikultur Dan Agro Pelancongan Malaysia (MAHA) 2018

1. Terlebih dahulu saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani di atas jemputan untuk merasmikan pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia ataupun Malaysia Agriculture, Agro-Horticultural and Agrotourism show – MAHA 2018 ini.

2. MAHA mempunyai sejarahnya yang tersendiri dan telah melalui pelbagai peringkat hinggalah ianya wujud dalam bentuk yang kita kenali pada hari ini.

3. Program dwi-tahunan ini, walaupun secara khusus adalah mengenai pertanian, hortikultur dan agro pelancongan, ianya telah berkembang sehingga menjadi sebahagian dari lanskap negara yang mempamerkan kemajuan dan pencapaian Malaysia.

4. Secara umumnya, MAHA adalah program yang menampilkan pelbagai produk-produk baru berkaitan pertanian yang bersandarkan kepada teknologi terkini, innovasi-innovasi tempatan dan luar negara, strategi-strategi pemasaran dan pengeluaran yang efektif dan lain-lain pendekatan yang mampu membantu sektor tersebut.

5. Kerana itu MAHA 2018 seharusnya menjadi landasan terbaik bagi masyarakat petani, penternak, nelayan dan usahawan industri asas tani untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan masing-masing kepada umum.

6. Perlu ditekankan bahawa program MAHA ini tidak harus dilihat semata-mata sebagai peluang untuk mempamerkan dan memperkenalkan produk-produk yang ada. Ia harus dilihat sebagai satu program yang menyeluruh mahupun bagi peserta dan juga pengunjung.

7. Jika pengunjung datang untuk melihat dan mencari produk-produk terkini dan peluang perniagaan yang baru, peserta harus mendapatkan maklum balas tentang apa yang pelanggan mahu atau perlu. Selain itu, peserta dan juga pengunjung harus mencari peluang seluas-luasnya untuk mengadakan kerjasama pengeluaran, penjualan dan pemasaran.

8. Jika sikap dan pemikiran sebegini dapat diterap kepada ke semua yang terlibat, saya yakin kita semua akan dapat melihat hasil dan keberkesanan program MAHA tersebut.

9. Sejarah akan memperlihatkan ketika kita baru mengecapi kemerdekaan, kita bergantung hampir sepenuhnya kepada sektor pertanian dan perlombongan bagi menjana ekonomi. Namun, bergantung kepada sektor-sektor ini tanpa mengambil kira perubahan yang berlaku di luar negara akan menyebabkan kita tertinggal dibelakang. Kesedaran ini telah membawa Malaysia berubah dari negara yang ekonominya berasaskan pertanian kepada sebuah negara industri.

10. Langkah ini ternyata tepat kerana Malaysia berjaya maju ke hadapan dan pada satu masa di gelar Harimau Asia kerana kemajuan yang tercapai.

11. Tetapi ini tidak bermakna pertanian dan pengeluaran makanan kurang penting. Pastinya kita sedar kemajuan teknologi dan perindustrian sesebuah negara dalam sektor pertanian dan pengeluaran makanan tetap diperlukan.

12. Apa yang sepatutnya berlaku ialah apabila negara mengambil langkah untuk menjadi negara industri, sektor pertanian dan pengeluaran makanan juga seharusnya keluar dari kongkongan pengeluaran tradisional dan menerima pemodenan yang mampu meningkatkan pengeluaran dan memberi hasil yang jauh lebih tinggi.

13. Pemodenan pertanian dan pengeluaran makanan akan memastikan keupayaan kapasiti yang lebih efisien. Jika tidak, petani tetap akan berada dalam kalangan yang termiskin selama-lamanya. Hanya dengan mengubah cara pertanian dan penternakan, iaitu melalui inovasi dan teknologi baharulah, petani dan penternak akan mengatasi masalah kemiskinan mereka. Kita juga sedar bahawa pertanian dan penternakan secara kecil-kecilan tidak mungkin mengubah nasib mereka. Satu cara perlu dicipta supaya industri ini diperbesarkan untuk menjadi lebih efisien.

14. Sektor pertanian akan terus kekal penting dan relevan kerana ia tidak lagi dilihat sebagai pengeluaran makanan tetapi telah diterima sebagai faktor penting di dalam menjamin “food security” atau keselamatan makanan Negara.

15. Walaupun “food security” ditafsir sebagai “bekalan makanan yang mencukupi untuk semua rakyat pada setiap masa dan kadang-kala tidak ditekankan kepada samada makanan itu terhasil di dalam Negara ataupun di impot, pastinya, bagi sebuah negara seperti Malaysia yang mempunyai tradisi pertanian yang meluas, bekalan itu harus sebahagian besarnya bergantung kepada penghasilan dari dalam negara.

16. Kita pasti sedar akan perubahan-perubahan mendadak yang berlaku di sekitar dunia terutamanya yang diakibatkan oleh apa yang digelar sebagai Industry 4.0 ataupun Revolusi Industri Keempat (IR4.0). Ia akan membawa kesan dan impak yang besar ataupun “disruption” kepada cara-cara lama kita menjalankan aktiviti kita dan jika kita tidak bersedia melakukan perubahan-perubahan itu, kita akan tertinggal dan mungkin tidak mampu meneruskan usaha-usaha kita selama ini.

17. Suka atau tidak, “digitalisation’ atau penggunaan peralatan digital serta teknologi-teknologi baru dan canggih yang akan memastikan kapasiti pengeluaran yang jauh lebih tinggi, tidak akan menunggu sesiapa dan pastinya sektor pertanian tidak terkecuali. Kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk memastikan rakyat dari mana-mana sektor tidak ketinggalan atau terpinggir.

18. Sumbangan sektor pertanian kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) masih agak kecil sedangkan potensinya sangat besar. Berbanding tahun 2016, sumbangan kepada KDNK telah meningkat daripada 8.07% kepada 8.17% pada tahun 2017. Meskipun peratusannya kecil, nilai ekonomi sektor agro makanan cukup signifikan iaitu sebanyak RM37.4 bilion untuk tahun 2017 berbanding dengan RM36.7 billion pada tahun sebelumnya.

19. Oleh itu, pengeluaran produk agro makanan dilihat berpotensi besar untuk ditingkatkan agar Malaysia mampu memenuhi jaminan bekalan makanan dan tidak bergantung sepenuhnya kepada bekalan import. Dengan jangkaan penduduk Malaysia akan meningkat kepada 41.2 juta orang menjelang 2040, tidak perlu ditekankan betapa pentingnya betapa perlunya untuk kita memastikan bekalan Negara yang mencukupi.

20. Dalam Kajian Separuh Penggal, Rancangan Malaysia Kesebelas (KSP RMKe-11) yang saya telah bentangkan di Parlimen, Kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan sumbangan kepada nilai ditambah pertanian kepada jumlah sasaran sebanyak 42.8% pada 2020.

21. Sehubungan itu, Kerajaan akan melaksanakan pelbagai inisiatif dalam subsektor agro makanan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap impot makanan melalui peningkatan produktiviti dan pendapatan para petani, penternak, nelayan dan usahawan industri asas tani. Ini diharap dapat memperbaiki imbangan dagangan makanan negara.

22. Kerajaan juga dalam kerangka untuk melaksanakan kajian Dasar Agromakanan Negara 2.0 bagi tempoh tahun 2021 hingga tahun 2030 bagi memacu pemodenan sektor agro makanan. Dasar baharu ini akan menyusun semula strategi untuk mempercepat proses pemodenan selain mengurus permintaan dan penawaran makanan.

23. Selain itu, (Dasar Agromakanan Negara 2.0) juga akan menyelaras semula pelaburan Kerajaan dan swasta untuk pembangunan infrastruktur, pembinaan modal insan pertanian dan penyelidikan dan pembangunan, komersial dan inovasi. Ini sejajar dengan hasrat Kerajaan untuk menjadikan sektor agro makanan lebih berdaya saing.

24. Di samping itu, Kerajaan akan membangunkan input alternatif dan sumber rezeki baharu seperti kelapa, nanas, tembikai, belimbing dan durian yang didapati mempunyai permintaan besar di pasaran tempatan dan global serta mempunyai nilai ekonomi yang baik. Sumber-sumber rezeki baharu ini akan dieksploitasi sepenuhnya menerusi pelbagai usaha penyelidikan dan pembangunan termasuk aspek perniagaannya.

25. Bagi menjayakan hasrat-hasrat tersebut, Kerajaan komited untuk mengoptimumkan penggunaan kemudahan dan aset logistik sedia ada. Ianya merangkumi pusat pengumpulan dan pengedaran, kemudahan rantaian sejuk serta mesin dan jentera pengangkutan. Secara tidak langsung, kesemua rantaian nilai sektor agro makanan akan dimanfaat sepenuhnya.

26. Ini akan membolehkan masyarakat petani, penternak, nelayan dan usahawan asas tani memperoleh batas ekonomi yang lebih besar, akses kepada pasaran yang lebih luas dan rangkaian pengedaran yang lebih efisien. Dalam masa yang sama, ini akan mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah yang melampau dan kerugian hasil lepas tuai yang tinggi.

27. Sesuai dengan tema iaitu “Makanan Kita, Masa Depan Kita”, MAHA 2018 diharap mampu menjadi penggalak kepada penggunaan teknologi-teknologi baharu dalam sektor agro makanan secara meluas. Pengenalan konsep baharu seperti Smart Farming yang penuh dengan deretan teknologi-teknologi terkini pertanian dijangka akan meningkatkan pendapatan para petani, penternak, nelayan dan usahawan industri asas tani.

28. MAHA 2018 akan terus dijadikan platform dalam menarik minat golongan muda khususnya untuk menceburi bidang pertanian dan menyemai semangat keusahawanan dalam minda mereka. Pembangunan usahawan belia tani sebagai perintis dan pelopor sektor agro makanan perlu seiring dengan perkembangan permintaan sumber bekalan makanan akan datang yang mampu menjadi pelapis kepada petani, penternak dan nelayan kita hari ini. Pelbagai insentif dan peruntukan telah disediakan untuk menarik lebih ramai “agropreneur” muda dalam sektor agro makanan pada masa hadapan.

29. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua warga Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan jabatan serta agensinya termasuk semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penganjuran MAHA 2018 pada kali ini.

30. MAHA 2018 ini dianjur pada ketika Negara berhadapan dengan perubahan-perubahan mendadak dan kritikal dalam semua bidang dan sektor pertanian tidak terkecuali. Maka tanggungjawab penganjur MAHA 2018 jauh lebih berat dan mencabar. Kejayaan MAHA 2018 pasti memberi harapan keupayaan semua pihak dalam menangani cabaran-cabaran baru tersebut.

30. Dengan lafaz Bismillah, saya dengan ini merasmikan MAHA 2018.

31. Sekian, terima kasih. 

Similar Posts:

446 total views, 3 views today

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top