• Lawatan ke UTC Pahang, Jun 2015
  • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Perdana Menteri 2014
  • Lawatan ke UTC Pahang, Jun 2015
  • Sesi Bersama Media Laporan Ketua Audit Negara Siri 1 2014 
  • Sekitar di majlis pelancaran Hari NBOS 23 Mei 2015
  • Sekitar di majlis pelancaran Hari NBOS 23 Mei 2015
  • Sekitar di majlis pelancaran Hari NBOS 23 Mei 2015
  • ASEAN-OECD Good Regulatory Practice Conference 9-10 March 2015